Hướng dẫn cấu hình mail trung gian SMTP

Các bước cấu hình mail trung gian SMTP

Chuẩn bị

Tài khoản gmail ( không có dùng xác minh 2 bước, tốt nhất dùng 1 tài khoản gmail mới tạo )

Bước 1 – Lấy thông tin cấu hình mail trung gian SMTP Google Mail Server

Đầu tiên, để sử dụng free smtp server từ Google, bạn cần cho phép truy cập qua ứng dụng theo kết nối không an toàn. Google đã bắt đầu chặn ứng dụng và thiết bị, theo họ, không sử dụng chuẩn bảo muẩn tiên tiến. Tuy nhiên, để cho phép kết nối an toàn có thể bật tại đây.

Sau khi kích hoạt, sẽ có 1 email cảnh báo bảo mật gửi về hộp thư đến, đọc thư này và xác nhận hoạt động này là do mình thực hiện.

QUAN TRỌNG: Nếu bạn sử dụng xác nhận 2 bước để truy cập vào tài khoản Google của bạn, truy cập kết nối không an toàn không không thể được bật. Trong trường hợp này bạn cần sử dụng đăng nhập qua qua app password: sign in using App password.

Nếu bạn muốn dùng lợi thế từ giao thức IMAP để lưu trữ tất cả emails được gửi đi từ thư mục Gmail Sent, làm các bước sau:

1.Đăng nhập vào tài khoản Gmail và truy cập vào mục Settings ( Cài đặt )

2.Di chuyển tới tab Forwarding và POP/IMAP  ( chuyển tiếp và POP/IMAP  ) và kích hoạt IMAP.

3.Nhấn nút Save Changes ( Lưu thay đổi ) vào cuối trang khi hoàn tất.

Bước 2 – Sử dụng Google Free SMTP Server

Trong quản trị website, vào phần Cài đặt -> WP SMTP, cấu hình như sau

  • SMTP Host : smtp.gmail.com
  • SMTP Username và From: Tên đầy đủ Gmail (email address), ví dụ youremail@gmail.com
  • SMTP Password: Mật khẩu Gmail của bạn.
  • SMTP Port: 587 với TLS hoặc 465 với SSL
  • TLS/SSL: Required.

Sau khi cài xong, vào mục Test your settings để kiểm tra lại xem mail smtp đã hoạt động chưa

Tìm hiểu thêm về wordpress

Viết bởi : TNS